Tin tức

Tòa nhà trụ sở chính của Higold Group Star Đã hoàn thành xây dựng thành công

Tòa nhà trụ sở chính của Higold Group Star Đã hoàn thành xây dựng thành công

Tòa nhà trụ sở chính của Higold Group Star Hoàn thành xây dựng thành công vào ngày 13 tháng 3 năm 2021

24-03-2021
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật